Loading ...

Water supply and management contributing to food security in Gaza province

Waterfood
> Mozambique show map hide map

Project summary

BTC will take care of all aspects of water supply (infrastructure, management and maintenance of water resources). This will contribute to improved access to drinking water, relieve the workload of women to collect water, reduce the distance between, the places of pasture and watering. BTC can also contribute to natural resource management and institutional strengthening concerning the capacity for planning en monitoring of water resources.

Code MOZ1102411
Start date 19 June 2013
End date 19 June 2019
Stage Closed
Donor Belgium
Sector 52010 Food aid/Food security programmes
Budget 9 000 000.00 €

General objective

De voedselzekerheid is verbeterd voor de meest kwetsbare bevolking van zeven districten in de provincies Gaza en Manica

Specific objective

1. Infrastructuur voor watervoorziening en -management is verbeterd (= hoofddoelstelling van het bilateraal luik) -landbouw en veeteeltproductie zijn verbeterd -beheer van natuurlijke hulpbronnen is verbeterd
2. Kwaliteit van het dieet, van voedingsgewoonten en bewaring van voedsel zijn verbeterd -instituties zijn versterkt -de weerstand van de bevolking is verbeterd -geldinkomen van de bevolking is verhoogd

Updates

  • No updates